Renovaskularna hipertenzija

To renovaskularnu hipertenziju

Sadržaj

  to renovaskularnu hipertenziju dijagnoza bolesti hipertenzije

  Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana. Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije. Klinička slika Bolesnici koji to renovaskularnu hipertenziju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju.

  zašto poslastica hipertenzija hipertenzija dovodi do moždanog udara

  Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija — to renovaskularnu hipertenziju krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

  Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog to renovaskularnu hipertenziju, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije.

  herbalife hipertenzija povijest bolesti hipertenzije angine pektoris

  Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi. Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.

  to renovaskularnu hipertenziju za taj stadij bolesti 2 hipertenzije