Hipertenzija patofiziologija predavanje

Nastavnici Očekivani ishodi učenja Patofiziologija homeostaze, opći principi bolesti te usmjerena patofiziologija hipertenzija patofiziologija predavanje hipertenzija patofiziologija predavanje sustava uz njihovo povezivanje i integraciju na razini cijelog organizma, odnosno bolesne osobe s njegovim organskim, psihološkim i socijalnim karakteristikama.

Predavanje: Hipertenzija patofiziologija predavanje u patološku fiziologiju: opći uzroci i razvoj patofizioloških procesa Patofiziologija — integrativni pristup bolesti. Definicija zdravlja i bolesti. Održavanje i poremećaji homeostaze. Načela patogenetskih mehanizama. Etiologija i patogeneza.

Arterial hypertension; cerebrovascular diseases Sažetak Povišeni krvni tlak arterijska hipertenzija glavni je čimbenik rizika za moždani udar i druge akutne cerebrovaskularne poremećaje. Opasnost od moždanog udara višestruko je povećana u hipertoničara, a hipertenzija patofiziologija predavanje je veći što je krvni tlak viši. Budući da se krvni tlak može relativno jeftino i uspješno liječiti, odgovarajuće antihipertenzivno liječenje jedan je od najvažnijih specifičnih ciljeva u primarnoj i sekundarnoj prevenciji cerebrovaskularnih bolesti. Neurološka simptomatologija u osoba s povišenim krvnim tlakom najčešće uključuje učestale potiljačne glavobolje, zujanje u ušima, omaglicu i vrtoglavicu, a postepeno se može razvijati i poremećaj u kognitivnom funkcioniranju. Najčešće neurološke bolesti povezane s arterijskom hipertenzijom su: hipertenzivna encefalopatija, moždani infarkt i intracerebralna hemoragija.

Etiološki čimbenici. Naslijeđe, okoliš i patološki proces. Funkcijski testovi u procjeni stanja organizma Hipertenzija patofiziologija predavanje S1. Klasični seminar integrativni repetitorij : Hipertenzija patofiziologija predavanje uzroci i mehanizmi nastanka bolestipatofiziološki modeli bolesti Pokusni modeli bolesti, Upoznavanje s metodom rada na rješavanju problemskih seminara, ekspozicija problema, činjenična repetitorijska raščlamba, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacija i kvantitativno razmatranja problema S Vježba 1.

Pokus: Podvezivanje žučovoda Procedura za izazivanje pokusne kolestaze i posljedične jetrene ciroze.

Hipertenzija

Usvajanje praktičnih znanja na animalnom modelu te proučavanje patofizioloških mehanizama i posljedica kolestaze. Kromosomski poremećaji.

  1. Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  2. Seksualnosti i hipertenzija
  3. Hipertenzija u hladnom

Poremećaji genskog izražaja. Poremećaji transkripcije. Poremećaji stvaranja i razgradnje bjelančevina.

Navigacijski izbornik

Klasični seminar integrativni repetitorij : Patofiziologija starenja Problemski usmjerena nastava i obrada slijedećih tema: Patofiziologija starenja. Molekularne i stanične promjene tijekom starenja. Sindromi preranog starenja: progeroidni sindromi S S3. Problemski seminar: Molekularna patofiziologija Gauchereove bolesti Z7Patogeneza sindroma osteogenesis imperfecta Z6 ekspozicije problema nasljednih metaboličkih hipertenzija patofiziologija predavanje, činjenična repetitorijska raščlamba mutacija enzima i strukturalnih proteina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranje navedenih nasljednih metaboličkih bolesti S P3.

Predavanje: Poremećaji funkcije staničnih struktura i smrt stanice Poremećaji funkcije stanične membrane. Poremećaji građe i funkcije mitohondrija. Poremećaji funkcije lizosoma. Poremećaji autofagije.

Poremećaj funkcija ostalih staničnih organela. Integralna reakcija stanice na ozljedu. Smrt stanice. Patogenetske vrste smrti stanice P S4.

Zašto su cerbrovaskularni incidenti i hipertenziji pretežito ishemične naravi

Patogeneza fenilketonurije Z4 Patofiziologija hemofilije A Z5 ekspozicije problema nasljednih metaboličkih bolest i bolesti zgrušavnajai, činjenična repetitorijska raščlamba mutacija enzima hipertenzija patofiziologija predavanje strukturalnih proteina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranje navedenih nasljednih metaboličkih bolesti S P4.

Predavanje: Etiološki čimbenici bolesti Fizički etiološki čimbenici: Mehaničke, toplinske i ozljede električnom strujom i ionizacijski zračenjem. Kemijski etiološki čimbenici: Ksenobiotici i organizam Način djelovanja ksenobiotika. P S5 Klasični seminar integrativni repetitorij : Patofiziologija infekcija Problemski usmjerena nastava u obradi patofizioloških mehanizama nastanka zaraznih bolesti P S6.

Problemski seminar: Patofiziologija otrovanja ugljikovim monoksidom Z86Krvotočni urušaj u sklopu sindroma opsežnog najgnječenja tkiva Z82 ekspozicije problema djelovanja različitih noksi na na nastanak bolesti, činjenična repetitorijska raščlamba, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativnog razmatranja djelovanja izabranih noksi S P5.

Predavanje: Poremećaji prometa vode i elektrolita Poremećaji osmolalnosti i hidracije.

Arterijska hipertenzija

Vrste edema. Poremećaji prometa natrija, kalija, kacija, fosfora i magnezija P V2. Problemski seminar: Patofiziologija hiperosmolarnog sindroma u sklopu novootkrivene šećerne bolesti Z38Patofiziologija diabetesa hipertenzija patofiziologija predavanje Z24 ekspozicije problema poremećaja hidracije i osmolarnosti tjelesnih tekućina, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativno razmatranje izabranih poremećaja S P6.

Predavanje: Poremećaji acido-bazne ravnoteže Patofiziološki čimbenici poremećaja acido-bazne ravnoteže. Metabolička i respiracijska acidoza.

Patofiziologija predavanje - thesunsetstriponline.com - CNS.3gp

Respiracijska i metabolička alkaloza. Mješoviti oblici poremećaja acido-bazne ravnoteže. Patofiziološke posljedice poremećaja acido-bazne ravnoteže P S8.

Problemski seminar: Patogeneza akutne respiracijske alkaloze Z28Patogeneza dijabetičke ketoacidoze Z32 ekspozicije problema poremećaja acido-bazne ravnoteže, izrada etiopatogenetskog algoritma iz zadanih elemenata, te sistematizacije i kvantitativno razmatranje izabranih poremećaja S V3.

Patofiziologija

Predavanje: Poremećaji metabolizma osnovnih tvari Poremećaji metabolizma ugljikohidrata: patofiziologija hiperglikemije i hipoglikemije.

Poremećaji metabolizma lipida: dislipemije. Poremećaji odlaganja lipida. Poremećaji metabolizma bjelančevina.