Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije

Nikotinska hipertenzija tj

Povišeni krvni tlak

Hipertenzija danas predstavlja, prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije vodeći rizični čimbenik smrtnosti u svijetu. Prema podatcima smjernica za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije iz Ljekarnici svojim kompetencijama, u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima, mogu doprinijeti uspješnijem liječenju hipertenzije i kontroli ovog velikog javnozdravstvenog problema.

Kako ljekarnici svojim kompetencijama mogu pridonijeti liječenju i kontroli hipertenzije? Ljekarnik može preko tzv.

Utjecaj kave i pušenja na krvi tlak

Upravo takvim pacijentima treba ponavljati koliki rizik predstavlja neliječena i nekontrolirana hipertenzija, tj. Također, naglašava se važnost svih oblika mjerenja AT ordinacijskog, kontinuiranog i kućnog.

Cilj liječenja bolesnika s arterijskom hipertenzijom Liječnik će odluku o terapiji hipertenzije donijeti na temelju visine AT i ukupnoga KV rizika, a teapijski pristup sastoji se od farmakološkog i nafarmakološkog liječenja. Cilj liječenja bolesnika s AH je smanjenje ukupnoga kardiovaskularnog rizika te posljedično morbiditeta i mortaliteta, pa treba nikotinska hipertenzija tj povišeni AT, ali i druge čimbenike KV rizika.

Liječnik će odluku o terapiji hipertenzije donijeti na temelju visine AT i ukupnoga KV rizika. Terapijski pristup sastoji se od farmakološkog i nafarmakološkog liječenja.

Nefarmakološko liječenje podrazumijeva uvođenje promjena životnih navika, ali nikad ne smije nikotinska hipertenzija tj uvođenje lijekova u terapiji AH u osoba s visokim KV rizikom. Uvođenje antihipertenziva preporuča se kod: osoba sa stupnjem hipertenzije 2 i 3 kod bilo kojeg KV rizika, osoba sa stupnjem hipertenzije 1 s visokim ukupnim KV rizikom, te osoba sa stupnjem hipertenzije 1 s niskim i srednjim KV rizikom kad promjena životnih navika u razumnom vremenu nije bila učinkovita.

Pet je glavnih skupina antihipertenziva beta blokatori, tiazidski diuretici, blokatori kalcijskih kanala, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima, antagonisti receptora angiotenzina II.

Tako npr.