Web stranice medicinskih sestara i srodnih profesija KBC Sestre milosrdnice

Uloga sestre u liječenju hipertenzije. Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Sadržaj

  Izvještaj sa 5.

  treći korak hipertenzija, trećeg stupnja

  Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest. Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem.

  genetike i hipertenzija

  Danas se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji. Prema definiciji, smatra se da dijete ima povišen krvni tlak ako izmjerena vrijednost tlaka prelazi U praksi to znači sljedeće: inicijalno je potrebno izmjeriti tjelesnu visinu djeteta i korištenjem posebnih tablica nomograma odrediti centilnu vrijednost tjelesne visine prema uloga sestre u liječenju hipertenzije i spolu.

  Prema tom podatku tražimo u drugim tablicama na kojoj centili se nalazi vrijednost upravo izmjerenoga krvnog tlaka.

  liječenje hipertenzije u 3 mjeseca hirudotherapy za liječenje hipertenzije

  Preventivni programi nastoje potaknuti pedijatre i liječnike, koji se brinu za djecu i adolescente, da iznad treće godine života mjerenje tlaka bude obavezan i nezaobilazan dio sistematskog pregleda. U prevenciji hipertenzije u djece i adolescenata značajno mjesto zauzimaju i medicinske sestre kroz različite aktivnosti na razini zdravstvenih ustanova i zajednice.

  uloga sestre u liječenju hipertenzije