Anatomska terminologija

Kranijalni hipertenzija. Bubrežne ciste

Ustezanje kortikosteroida nakon produžene primjene Hormon rasta kod bolesnika s manjkom Nalidinska kiselina kranijalni hipertenzija nitrofurantoin Tetraciklin i derivati tetraciklina Velike doze vitamina A Bilateralni edem papile je gotovo uvijek prisutan. Poneki bolesnik je bez simptoma, ali se pri rutinskom oftalmološkom pregledu ustanovi edem papile. Neurološki pregled je uredan osim što se kod nekih pacijenata može ustanoviti djelomična kljenut 6. Dijagnoza i liječenje Dijagnoza se postavlja klinički, a potvrđuje na temelju normalnog neuroradiološkog nalaza mozga prednost ima MR s venografijom i lumbalnom punkcijom koja pokazuje povišen tlak otvaranja i normalni laboratorijski nalaz likvora.

Glavni članak: Trbuh Da se uspostavi jasna komunikacija, naprimjer o lokaciji bola ili sumnjive mase u stomaku pacijenta, trbušna šupljina može se podijeliti na devet regija ili četiri kvadranta.

Desni gornji kvadrant RUQ uključuje donja desna rebradesnu stranu jetre i desnu stranu poprečnog debelog crijeva. Gornji lijevi kvadrant LUQ uključuje donja lijeva rebra, želudacslizenu i gornji lijevi dio poprečnog debelog crijeva. Donji desni kvadrantu Kranijalni hipertenzija uključuje desnu polovinu takkoguzlazno debelo crijevodesnu karličnu kost i gornji desni dio mjehura.

Lijevi donji kvadrant LLQ sadrži lijevu polovinu tankog crijeva i lijevu karličnu kost. Gornji desni kvadrat je desna hipohondrijska regija vitih rebara i čini bazu desnih rebara.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Idiopatska intrakranijalna hipertenzija

Gornji lijevi kvadrat je regija lijevog hipohondrijskog regiona i čini bazu lijevih rebara. Epigastrična, ili epigastralna regija je gornji centralni kvadrat i označava donji rub jetre, kao i gornje područje želuca. Zakrivljenost dijafragme je u obliku naopakog slova U iznad kranijalni hipertenzija triju regija.

Hipertenzija: "Šta je hipertenzija?"

Centralno desno područje se zove desno lumbalno ili slabinsko i sadrži uzlazno debelo crijevo i desni rub tankog crijeva. Centralni slabinski lumbalni kvadrat sadrži poprečno debelo crijevo i gornju regiju tankog crijeva. Lijeva kranijalni hipertenzija strana sadrži lijevi rub poprečne debelog crijeva i lijevi rub tankog crijeva. Donji desni kvadrat je desna ilijačna karlična regija i sadrži desne karlične kosti i uzlazno debelo crijevo.

Kranijalne neuralgije

Donji lijevi kvadrat je regija sa lijevim ilijačnim karličnim kostima i donjom lijevom regijom tankog crijeva. Donji centralni kvadrat sadrži dno pubične stidne kosti, gornju regiju bešike i donje područje kranijalni hipertenzija crijeva. Kada se posmatra tijelo u anatomskom položaju, lijevi dio tijela je na desnoj strani posmatrača, i obrnuto. Ovi standardi su usvojeni da bi se izbjegla zabuna.

Kranijalne neuralgije

Primjeri takvih termina uključuju: [4] Anteriorno — posteriorno kranijalni hipertenzija strukture naprijed anteriorne, prednjeu odnosu na zadnje posteriorne tijela. Naprimjer, prsti su anteriorni za kranijalni hipertenzija, a popliteus je posteriorni za čašicu. Superiorno — inferiorno opisuju strukture izanad superiorne i ispod inferiorne nekog dijela tijela. Naprimjer, orbite superiorne u odnosu na usta, a karlica inferiorna za trbuh abdomen.

Proksimalno — distalno su termini koji opisuju položaj koji je bliži ili udaljenjiji od trupa, tačnije uzdužne tjelesne osi. Naprimjer, rame je proksimalno od nadlaktice, a stopalo je distalno od koljena.

  1. Tenzijska glavobolja Migrena Migrena je kronična, epizodna primarna glavobolja.
  2. Orbitrekom hipertenzija
  3. Login The effects of lumboperitoneal and ventriculoperitoneal shunts on the cranial and spinal cerebrospinal fluid volume in a patient with idiopathic intracranial hypertension.

Superficijelno — dubinski, opisuje strukture koje su bliže ili dublje od kranijalni hipertenzija tijela. Naprimjer, koža je površinska superficijelna za kosti, a mozak je dubinski za lobanju. Ponekad se za dubinske položaje, sinonimno upotrebljava istoznačna odrednica profoundalno.

Anatomska terminologija

Medijalno — lateralno, opisuje položaj koji je bliže medijalno ili dalje lateralno od središnje linije tijela. Naprimjer, nos je medijalno od očiju, a palac lateralno u odnosu na ostale prste.

Ventralno — dorzalno, termini su koji opisuju strukture koje su izvedene od prednje ventralno i zadnje dorzalno strane embrionaprije rotacije udova. Kranialno — kaudalno, opisuje strukture bliže kranijalni hipertenzija lobanje kranijalne i prema dnu repu kranijalni hipertenzija kaudalno.

Povremeno, za lijevo i cho hipertenzija se koriste. Na primjer, ruke su uparene strukture. Ose[ uredi uredi izvor ] Svaki pomenuti lokacijski termin iznad može definirati pravac vektora njihovi parovi se mogu definirati kao osekoje su linije orijentacije.

Naprimjer, za krv se može reći da teče u proksimalnom ili distalnom smjeru, a anteroposteriorne, mediolateralne i inferosuperiorne ose su linije duž kojih se tijelo širi, kao što su X, Y, i Z osi Cartezijevog koordinatnog kranijalni hipertenzija. Ose se mogu se projicirati na odgovarajuće ravni. Glavni članak: Anatomska ravan Tri anatomske ravnji ljudskog tijela: sagitalna leđno-trbušna ili gornje donjatransverzalna poprečna ili horizontalna kranijalni hipertenzija čeona ili frontalna Anatomski pojmovi se često opisuju u odnosu na ravni površinešto se odnosi na dvodomenzijske presjeke sekcije tijela.

Sekcija je dvodimenzijska površina presječene trodomenzijske strukture.

Bubrežne ciste Svibanj 25, Tonko Gulin dr. To su najčešće strukturne lezije bubrega prikazane ultrazvukom.

Ravan je zamišljena dvodimenzijska površina koja prolazi kroz standardne razine tijela. U medicinskoj anatomiji se uobičajeno razlikuju tri ztjelesne ravni: [4] Sagitalna ravan dijeli tijelo ili organ na lijevu i desnu stranu. Ako kranijalni hipertenzija posmatra direktno po sredini tijela, zove se srednjesagitalna ili medijalna ravan. Ako dijeli tijelo na nejednaku desnu i lijevu stranu, zove se parasagitalna ravan ili, menje uobičajenom longitudinalni uzdužni presjek sekcija.

Frontalna ravan dijeli tijelo n prednji ili čeoni frontalni i zadnji posteriorni dio. Liječenje hipertenzije tahikardije ravan se često odnosi koronalnu, kruničnu ili vjenačnu ravan lat.