Plućna hipertenzija

Konsultacije sa plućna hipertenzija 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane Etiologija: Plućna hipertenzija može biti primarna bez objašiyivog uzroka i sekundarna popuštanje levog srca, urodena ili stečena srčana mana, recifivirajuće piućne embolije, plućna bolest, deformilelfirudnog koša.

Plućna hipertenzija - hronična, teška bolest

Zajednički imenitelj za sva stanja jeste da, u prvoj fazi, dolazi do r£yerzibilne hipertenzije ili panični u plućnoj cirkulaciji, kpja vremenom uzrokuje anatomske promene na krvnim sudovima i uzrokuie fiksiranu plućnu hipertenziju.

Povećan pritisak u plućima dovodi do povećane krutosti pluća, koja sa svoje strane uzrokuje povećanjeradakp[i se troši na disanje. Ukoliko plućna hipretenzija dugo traje, dolazi do kompenza- torne hipertrofije desne komore, a u terminalnoj fazi, i do popuštanja desnog srca u celini.

plućna hipertenzija

Dijagnoza: Bolesnici se, uglavnom, žale na suv kašalj i dispneju plućna hipertenzija naporu, plućna hipertenzija u odmakioj fazi dispneja počirue da se javlja i u miru. Relativno često se javijaju otoci nogu i nelagodan osećaji u abdomenu naročito ispod desnog rebarnog luka.

plućna hipertenzija

Kod plućnih bolesnika, javlja se produktivni kašalj. U odmakloj fazi bolesti, sreću se znaci popuštanja desnog srca nabrekle vene vrata, trikuspidna regurgitacija, hepatomegalija, ascites, otoci potkolenica.

visoki krvni tlak i antidepresivi alfa blokatore za popis hipertenzija

Laboratorijski plućna hipertenzija pokazuju hipoksiju i poremećai testova plućne funkcije. EKQ pokazuje znake hipertrofije desnih srčanih Supljina, a nije redak nalaz atrijalne fibrilacije RTG srca i pluća pokazuje dilataciju desnih srčanih šupljina i plućne arterje.

Anemija srpastih stanica Trajna plućna hipertenzija novorođenčeta Za PPH je karakteristična varijabilna vazokonstrikcija, hipertrofija glatkih mišićnih vlakana i remodeliranje stijenki krvnih žila.

Ehokardiografjja može ukazati na uzrok plućng hipertenzije popuštanje levog srca, valvularna manaa takode pokazuje hipertrofiju i diltaciju desne komore sa posledičnom trikuspidnom regurgitacijom. Kateterizacija pokazuje povišene pritiske u plućnoj cirkulaciji.

plućna hipertenzija i hipertenzije i hipotenzije

Terapija: U slučaju sekundarne plućne hipertenzije, svi napori treba da budu usmereni ka korekciji uzroka. Kod plućna hipertenzija plućne hipertenzije, plućna hipertenzija i sekundarne plućne hipertenzije, gde se uzrok ne može otkloniti, treba davati vazodilatatore antagonisti kalcijuma, prostaciklin, kiseonik i oralnu antikoagulantnu terapiju.

plućna hipertenzija

U terminalnoj fazi, bolesnika treba uputiti na transplantaciju pluća.