Statistika

Bradikardija s liječenju hipertenzije

Podijelite članak

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.

Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima.

Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  • Bradikardija — posljedice Posljedice bradikardije razlikuju se ovisno o tome koliki je broj otkucaja srca.
  • Usporen rad srca (bradikardija) – uzroci, simptomi i liječenje | Simptomi - Kreni zdravo!
  • Bolje zdravlje.

Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija.

Cilj skrbi bradikardija s liječenju hipertenzije je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

  1. Он подстраховался - передал копию ключа анонимной третьей стороне на тот случай… ну, если с ним что-нибудь случится.

  2. Kao hipotenzija ulazi hipertenzije
  3. Дрожащей рукой он дал команду вывести на экран последнее сообщение.

  4. Jednostavni lijekovi za hipertenziju

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

HIPERTENZIJA: Najčešća nezarazna bolest u svijetu

Ključne riječi.