Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijom

Hipertenzija m power

SLIKA 3. Adenom označeno strelicom i feokromocitom označeno vrhom strelice u desnoj nadbubrežnoj žlijezdi na MR snimkama T1 u fazi gore lijevoizvan faze gore desnoT2 dolje lijevo i T1 nakon primjene kontrastnog sredstva dolje desno Bubrezi povećaj sliku Parenhimska bolest bubrega najčešći je uzrok sekundarne arterijske hipertenzije.

Hipertenzija se obično javlja uz bilateralne promjene bubrežnog parenhima, najčešće uz bolesti glomerula.

Tlakomjer za zapešće Rossmax S-150

Niti jedna bolest iz te skupine nema karakterističnu radiološku sliku, već se obično prikazuju bubrezi manjih dimenzija, difuzno reduciranog hiperehogenog parenhima uz pokoju parenhimsku cistu slika 4. SLI KA 4. Ultrazvučni prikaz bubrega. Bubreg je manjih dimenzija, difuzno reduciranog i hiperehogenog parenhima.

Datoteka:William Harvey () thesunsetstriponline.com - Wikipedia

U tih bolesnika mikcijskom cistouretrografijom potrebno je isključiti refluksnu nefropatiju, koja može biti unilateralna ili bilateralna, a karakterizirana je izrazitijom redukcijom parenhima u području gornjeg pola bubrega. Radiološki je moguće prepoznati policističnu bolest bubrega koja je karakterizirana izrazitim uvećanjem oba bubrega uslijed postojanja brojnih cističnih tvorbi različitih dimenzija, djelomično kalcificirane stijenke, ispunjene rijetkim, gustim ili hemoragiziranim sadržajem hipertenzija m power 5 a i b.

SLI KA 5. Koronalni a i aksijalni b MR prikaz u T2 mjerenoj slici policistične bolesti bubrega.

Linkovi na sliku

Bubrezi su izrazito povećani, prožeti brojnim cističnim tvorbama različite veličine. Ultrazvučni pregled danas je prva slikovna metoda u dijagnostici patoloških promjena bubrega. B-modom moguća je procjena položaja, veličine i oblika bubrega, kao i morfološko-anatomskih promjena parenhima. Ovim se pregledom procjenjuje debljina i ehogenost bubrežnog parenhima te širina kanalnih sustava.

Datoteka:William Harvey (1578-1657) Venenbild.jpg

Obojenim i power doplerom renalnih i intrarenalnih arterija dobivaju se podaci o prokrvljenosti bubrežnog parenhima. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom utvrde suspektne patološke promjene ili ako je ultrazvučna analiza insuficijentna zbog konstitucije ili nesuradnje bolesnika, indicirana je daljnja radiološka obrada CT-om ili MR-om.

Glavna prednost CT-a u odnosu na ultrazvuk i MR jest da omogućuje prikaz čak i vrlo diskretnih kalcifikacija i konkremenata koji ni jednom drugom radiološkom metodom ne mogu biti utvrđeni. MR ima slabiju prostornu rezoluciju, ali bolju tkivnu rezoluciju pa je od značajne koristi pri otkrivanju i razlikovanju solidnih od cističnih promjena. U bolesnika s renalnom insuficijencijom kod CT-a i MR-a hipertenzija m power je s oprezom procijeniti korist i rizik od primjene kontrastnog sredstva, s obzirom na mogućnost razvoja hipertenzija m power inducirane nefropatije nakon primjene jodnog kontrastnog sredstva, odnosno nefrogene sistemske fibroze nakon primjene gadolinijevog kontrastnog sredstva.

Renalne arterije povećaj sliku Renovaskularna hipertenzija RVHT hipertenzija m power zbog stenoze renalne arterije i vodeći je uzrok potencijalno izlječive hipertenzije uspostavom normalnog protoka krvi kroz lumen arterije.

O ravnatelju

Svrha radioloških dijagnostičkih pregleda jest otkriti promjene prije nego što nastane nefropatija. U mlađih ljudi i djece češći uzrok je fibromuskularna displazija srednjeg i distalnog dijela glavne renalne arterije s karakterističnim angiografskim prikazom multiplih suženja i proširenja koji se opisuje poput "niza bisera" slika 6.

U dijagnostičkoj obradi danas je gotovo u potpunosti zamijenjena neinvazivnim metodama, inicijalno obojenim doplerom, a tek nakon njega CT-angiografijom ili MR-angiografijom, dok se DSA primjenjuje kod planiranja intervencijskog liječenja.

  • Lijekovi za programom visokog krvnog tlaka
  • Lignje hipertenzije
  • Tlakomjer za zapešće Rossmax S | Kvantum-tim Medicinska Trgovina
  • Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijom - thesunsetstriponline.com
  • Paediatria Croatica - Dopler bubrega u djece
  • Mogu li uzeti piracetam hipertenzije
  • Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Dopler renalnih arterija neinvazivna je metoda čiji je cilj detektirati stenozu renalnih arterija. Omogućuje mjerenje brzine protoka hipertenzija m power kroz arteriju te procjenu otpora krvnih žila. Glavne prednosti CT-angiografije su brzina snimanja i dobra prostorna rezolucija, što je od osobite važnosti pri detekciji fibromuskularne displazije. Prikaz kalcifikacija pri CT-angiografiji olakšava detekciju aterosklerotskih lezija, no izaziva artefakte koji otežavaju procjenu 60 yo muški hipertenzije stenoze.

Kalcifikacije se ne prikazuju pri MR-angiografiji koja ne koristi ionizirajuće zračenje uslijed čega ima prednost u obradi djece i mladih bolesnika. Ukoliko se pristupi intervencijskom liječenju aterosklerotske hipertenzija m power renalne arterije, metoda izbora je primarno stentiranje. U slučaju kada je parenhimska bolest bubrega uzrok sekundarne hipertenzije, često je dovoljan ultrazvučni pregled kojim se može odrediti položaj i veličina bubrega, debljina i ehogenost parenhima, kao i širina kanalnog sustava.

Prikaz nadbubrežnih žlijezda CT-om ili MR-om potreban je ukoliko se biokemijski dokaže primarni aldosteronizam kako bi se prikazao adenom ili bilateralna hiperplazija nadbubrežnih žlijezda, te hipertenzija m power slučaju dokazane hipersekrecije katekolamina radi prikaza feokromocitoma.

U slučaju stenoze renalne arterije, obojenim doplerom moguće je odrediti hemodinamski značaj stenoze, dok se na temelju nalaza CT-angiografije ili MR-angiografije planira daljnje liječenje. Literatura 1. J Hypertens ; Taler SJ.

Secondary causes of hypertension. Prim Care ; Prevalence and natural history of adrenal incidentalomas.

Eur J Endocrinol ; Role hipertenzija m power radiology in the management of primary aldosteronism. Radiographics ; Pheochromocytoma: an imaging chameleon. Radiographics ;24 Suppl 1:S Vargas-Arenas RE.

Nadbubrežne žlijezde

Renovascular and renal parenchymal arterial hypertension: clinical considerations. Int Congr Ser ; Olin JW, Pierce M. Contemporary management of fibromuscular dysplasia. Curr Opin Cardiol ; Refining the approach to renal artery hipertenzija m power. Krumme B, Hollenbeck M.

Tehničke karakteristike

Doppler sonography in renal artery stenosis? Nephrol Dial Transplant ; Apparent prevalence of curable hypertension in the Hypertension Detection and Follow-up Program. Arch Intern Med ; Contemporary management of atherosclerotic renovascular disease.

J Vasc Surg ;