LIJEČENJE:

Hipertenzija i nakapnice, Etiologija

Dijagnoza Na opstruktivnu uropatiju treba misliti u svih bolesnika sa smanjenom ili odsutnom diurezom ili neobjašnjenom insuficijencijom bubrega. Anamneza zna ukazati na simptome urolitijaze, BPH ili maligniteta.

Većina se opstrukcija može ispraviti pa rana dijagnoza i liječenje sprečavaju ireverzibilno oštećenje bubrega. Vrši se analiza mokraće i krvi serumski elektroliti, urea, kreatinin. Druge se pretrage provode prema kliničkoj slici i hipertenzija i nakapnice razini začepljenja.

dijagnoza renovaskularnom hipertenzije

Infekcija uz opstrukciju predstavlja žurno stanje i zahtijeva neodložnu obradu i liječenje. Ako je diureza smanjena ili prekinuta, ide se na kateteriziranje mokraćnog mjehura. Ukoliko se tako dobije uredan protok hipertenzija i nakapnice ili se kateter ne može uvesti, vjerojatno je u pitanju opstrukcija uretre npr.

Vrlo jednostavnim metodama može ih se rano otkriti, usporiti te zaustaviti napredovanje oštećenja bubrega Vrlo jednostavnim metodama možemo rano otkriti i usporiti, ali i zaustaviti napredovanje oštećenja bubrega i spriječiti nastanak završnog stadija zatajenja bubrega. U njih ubrajamo: pretragu mokraće, krvi i mjerenje krvnog tlaka.

Takvi se bolesnici podvrgavaju cistoureteroskopiji uz mikcijsku cistoureterografiju, koja otkriva gotovo sve zapreke u uretri i vratu mjehura, kao i vezikoureterski refluks, uz dobar prikaz anatomskih odnosa i rezidualnog urina.

Hipertenzija i nakapnice asimptomatskog bolesnika s dugotrajnom opstruktivnom uropatijom analiza mokraće može biti uredna ili pokazati tek par cilindara, L ili E.

Analiza mokraće

Međutim, kad je obostrana opstrukcija potpuna ili skoro potpuna, obično dolazi do akutnog ili kroničnog zatajenja bubrega. Pri unilateralnoj opstrukciji i normalnom drugom bubregu kreatinin u plazmi je približno normalan. Hipertenzija i nakapnice se javlja anurija s akutnim zatajenjem zbog vegetativnog spazma žila i uretera nezahvaćenog bubrega. Može se naći hiperkalijemija zbog renalne tubularne acidoze tipa 1 i smanjene distalne sekrecije H i K te gubljenje Na sa sklonošću depleciji vanstaničnog volumena.

Slikovne pretrage: Dostupno je više načina. Izbor i redoslijed ovise o predmnijevanoj patologiji, njenoj lokalizaciji i o podacima ranijih pretraga.

Definicija bubrežne bolesti

Abdominalni UZ je početna pretraga izbora u većine bolesnika bez abnormalnosti uretre jer izbjegava alergijske i toksične nuspojave radioloških kontrasta i omogućava procjenu atrofije bubrežnog parenhima. Dupleks Doppler UZ dokazom povećanog rezistivnog indeksa odraz povećanja žilnog otpora u bubregu obično utvrđuje unilateralnu opstrukciju u prvih par dana akutnog začepljenja, prije nego dođe do proširenja sabirnog sustava.

Hipertenzija i nakapnice žilnog otpora posljedica je aktiviranja renin— angiotenzinskog sustava te stvaranja tromboksana A2 i endotelina. Pretraga je manje korisna kod pretilosti ili bilateralne opstrukcije, koju ne može razlikovati od primarne nefropatije. Međutim, ako CT ne može utvrditi razinu opstrukcije ili kad se pretpostavlja da je začepljenje uzrokovano kamencem, nekrotičnom papilom hipertenzija i nakapnice krvnim ugruškom, indicirana je IVU ili retrogradna pijelografija. Radionuklidna scintigrafija ovisi o dijelom očuvanoj funkciji bubrega, ali otkriva opstrukciju bez primjene kontrasta.

Kad se procjenjuje nefunkcijski bubreg, scintigram može dokazati perfuziju i otkriti djelatni dio parenhima. Budući da se ovom pretragom ne mogu dokazati specifična područja opstrukcije, većinom se rabi uz diuretsku renografiju radi procjene hidronefroze bez vidljive opstrukcije.

Anterogradna ili retrogradna pijelografija imaju prednost kod azotemičnih bolesnika. Retrogradno se snimanje izvodi pomoću cistoskopa, dok anterogradno snimanje zahtijeva perkutano postavljanje katetera u nakapnicu.

Osnovno o bubrezima - obilježavanje Svjetskog dana bubrega u Hrvatskoj

Bolesnike s intermitentnom opstrukcijom treba obraditi kad imaju smetnje jer se zapreka inače može previdjeti. Diuretska renografija procjenjuje lumbalne bolove zbog hidronefroze bez očite opstruktivne uropatije. Prije radionuklidnog scintigrafiranja bubrega ili IVU daje se diuretik petlje npr.

Ako postoji zapreka, stopa ispiranja radionuklida ili radiološkog kontrasta je smanjena unatoč povećanom protoku mokraće.

Ako se pri renografiji ili perfuziji jave bolovi slični ishodnim tegobama bolesnika, nalaz se smatra pozitivnim. Ako je perfuzijska pretraga negativna, bolovi su po svoj prilici vanbubrežnog porijekla.

astragalus liječenje hipertenzije

Međutim, obje pretrage daju dosta česte kako lažno pozitivne, tako i lažno negativne nalaze. Prognoza Većina opstrukcija se može ispraviti, ali odgoda liječenja može uzrokovati ireverzibilno oštećenje bubrega.

Ishod ovisi o prirodi bolesti, o pratećoj urinarnoj infekciji te o stupnju i trajanju začepljenja.

Poštujte ih: 8 zlatnih pravila da vaši bubrezi ne otkažu i da budu zdravi

Općenito, akutno zatajenje bubrega zbog ureteralnog kamenca je reverzibilno, s primjerenom restitucijom bubrežnih funkcija. U kroničnoj, progresivnoj opstruktivnoj uropatiji disfunkcija bubrega postaje djelomično ili potpuno ireverzibilna. Liječenje Zapreka se uklanja hipertenzije, kaljenje zahvatom, instrumentacijom npr.

Ako je ugrožena bubrežna funkcija, ako se uroinfekt ne povlači ili bolesnik jako trpi, indicirana je hipertenzija i nakapnice drenaža hidronefroze.

No, to ne mora biti tako jer, kad je o bubrezima riječ, postoje mjere prevencije kojima bi se broj novooboljelih mogao znatno smanjiti. Koje bolesti najčešće prijete tom vitalnom organu i kako se mogu spriječiti, pitali smo prof.

Niska hipertenzija i nakapnice nalaže odterećenje preko katetera ili diverziju mokraće. Trajni ureteralni kateter zavinutog vrška engl.

hipertenzija lijekovi drugi linije nove tehnologije u liječenju hipertenzije

Privremena drenaža perkutanim putem dolazi u obzir kod teške opstruktivne uropatije, urinarnih infekcija ili kalkuloze. Neophodno je intenzivno liječenje zatajenja bubrega i infekcije mokraćnih putova. Kirurški zahvat dolazi u obzir kod hidronefroze bez očite zapreke ako bolesnik puno trpi, a diuretski je renogram pozitivan.

Nikakvo liječenje međutim nije umjesno za asimptomatskog bolesnika s hipertenzija i nakapnice diuretskim renogramom ili s pozitivnim diuretskim renogramom uz normalnu funkciju bubrega.