Što je loše za srce loše je i za mozak

Faktor rizika hipertenzije

Što je loše za srce loše je i za mozak Što je loše za srce loše je i za mozak Postoje brojni dokazi koji vježbe za hipertenziju s fotografijama da ono što je loše za srce loše je i za mozak. Nova istraživanja su pokazala da su dobro poznati faktori rizika za koronarnu bolest i moždani udar ujedno i faktori rizika za nastanak demencije u starosti.

faktor rizika hipertenzije lijekom pića u hipertenzije

To se pre svega odnosi na pušenje, povišen krvni pritisak, nekontrolisane vrednosti glukoze i holesterola u krvi. U naučnom istraživanju učestvovalo je više d Praćeni su nešto duže od jedne faktor rizika hipertenzije s ciljem utvrđivanja mogućeg razvoja demencije.

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana demencija postojala je značajna povezanost sa faktor rizika hipertenzije rizika - pušenje, hipertenzija i dijabetes.

faktor rizika hipertenzije

Potencijalni rizik za nastanak demencije značajno se menjao kod osoba povezanih sa faktorima rizika u starosnoj dobi od 55 do 69 godina. Pokazalo se da je pušenje faktor koji rizik od nastanka demancije povećava za čak 4,8 puta, dijabetes povećava rizik za 3,4 puta, dok osobe sa hipertenzijom faktor rizika hipertenzije 1,8 puta veći rizik u odnosu na osobe sa normalnim krvnim pritiskom.

zbog onoga što se pojavljuje hipertenzija

Povećana telesna masa i povišene vrednosti masti u krvi u ovom slučaju nisu bile faktor rizika hipertenzije povezane sa rizikom od mogućeg nastanka demencije, a istraživanje je takođe pokazalo da faktori rizika nisu značajno povezani sa demencijom nakon sedamdesete godine života. Demencija se danas u Americi beleži kod svake šeste osobe starije od 70 godina, a prema očekivanjima naučnika broj osoba sa demencijom će biti utrostručen do Zbog čega se i apeluje na primarnu zdravstvenu zaštitu da bi se uticalo na smanjenje faktora rizika tokom srednje životne dobi koji prvenstveno imaju uticaj na rizik faktor rizika hipertenzije koronarne bolesti, potencijalni nastanak moždanog udara i na mogući razvoj demencije.

Nikola Liknic & AllStar Band - Samo luda i Faktor rizika(cover)