Ispitivanje krvnog pritiska i pojave hipertenzije kod dve grupe industrijskih radnika

Hipertenzije i pogon

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

Posts tagged with "HIPERTENZIJA"

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u hipertenzije i pogon ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

Rezistentnu arterijsku hipertenziju definiramo kao nereguliranu arterijsku hipertenziju unatoč primjeni triju ili više antihipertenzivnih lijekova u odgovarajućim dozama.

Prilikom odabira terapije u starijih hipertenzije i pogon biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog hipertenzije i pogon.

  1. Você está na página 1de 3 Pesquisar no documento Efikasnost primjene lizinoprila u lijeenju hipertenzije Ovo je prikaz mladog pacijenta s novootkrivenom hipertenzijom kod kojeg je u samo par dana postavljena dijagnoza, uinjena kvalitetna kompletna obrada i ordinirana terapija sve na nivou porodinog doktora.
  2. Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?
  3. Let na ravninu hipertenzija
  4. Cijela istina o hipertenzija mišljenja
  5. Intravenska sustav hipertenzije

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.