Zrakoplovi i zrakoplovi.

Hipertenzija i letove na zrakoplovima

MSD medicinski priručnik za pacijente: Putovanje zrakom i medicinski problemi

Članak Ako je iz nekog hipertenzija i letove na zrakoplovima ovlaštenje izdano na kraće razdoblje, Ministarstvo će zahtijevati minimalno pet obavljenih liječničkih pregleda za određenu kategoriju zdravstvene sposobnosti godišnje. Uz navedeni broj liječničkih pregleda AME mora u periodu valjanosti ovlaštenja završiti i obuku za obnavljanje znanja iz područja zrakoplovne medicine.

Članovi liječničkog povjerenstva prvog stupnja Članak Osnovna, napredna i obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine, te zrakoplovna psihologija Članak Osnovnu obuku moraju završiti AME u pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja za kategorije 1, 2, 3, 4 i 5 zdravstvene sposobnosti. Posjedovanje Potvrde o završenoj osnovnoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika.

Buka i zdravlje zrakoplova ponovno su pregledani

Naprednu obuku moraju završiti AME za kategorije 1 i 3 zdravstvene sposobnosti. Posjedovanje Potvrde o završenoj naprednoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika. Određen broj sati pohađanja znanstvenih sastanaka, kongresa i iskustva stečenog u pilotskoj kabini, Ministarstvo može priznati u skladu s Dodatkom 5, poglavlje C, točka 2. Pod odobrenjem Ministarstva podrazumijeva se odobrenje predavača, sadržaja obuke i termin održavanja.

  1. Kako bi šum mogao uzrokovati zdravstvene probleme?
  2. Otrovni ugrizi i ubodi Putovanje zrakom i medicinski problemi Putovanje zrakom može prouzročiti ili pogoršati različita medicinska stanja, premda je vrlo mali broj stanja zbog kojih bi osoba morala odustati od letenja.
  3. Lofant anis od hipertenzije

Izgled Potvrde o završenoj obuci definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 15 ovoga Pravilnika. Imatelj Svjedodžbe obvezan je pristupiti liječničkom pregledu kako odredi liječničko povjerenstvo drugog stupnja. U protivnom, Svjedodžbe će se ukinuti. Svjedodžba kategorije 1 i 2 zdravstvene sposobnosti Članak Svjedodžba, Obrazac broj 1 izdaje se zrakoplovnom hipertenzija i letove na zrakoplovima iz članka Upis ograničenja u Svjedodžbu ili dozvolu zrakoplovnog osoblja definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 9 ovoga Pravilnika.

Kako se riješiti aerofobije.

Predsjednik liječničkog povjerenstva će Svjedodžbu spremiti u osobni karton dosje imatelja Svjedodžbe. Ministarstvo će informaciju o odbijanju učiniti dostupnom drugim državama članicama JAA, s time da medicinska dokumentacija ostaje strogo povjerljiva i neće se izdati bez pristanka kandidata.

Svjedodžba kategorije 3 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7. Svjedodžba kategorije 4 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava propisanim zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7 ovoga Pravilnika.

Svjedodžba kategorije 5 zdravstvene sposobnosti Članak